Sản phẩm
Hình Ảnh
Hỗ Trợ Trực Tuyến
Tel: +84-603-868-314
Tel: +84-939-668-639
Skype: nguyen.huu.tri1
Sản Phẩm

Sản phẩm của Công ty đã suất đi hơn 20 quốc gia trên Thế giới, gồm các loại sản cao su thiên nhiên : SVR 3L, SVR 10, RSS. 

Đóng gói không có kiện : 33.33kg/bành – 21tấn/20’.

Đóng gói có kiện gỗ : 36 bành một kiện gỗ - 19.20 tấn/20’

 

Hình sản phẩm SVR 3L; SVR 10 

xay dung dan dung

Xay dung dan dung

may nen lanh

May nen lanh